Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, Km 2 đường Văn Cao, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.