Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (BAL- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp Đại hội cổ đông

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Công ty cổ phần Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền – phường Máy Chai - quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông sau

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.