Công ty cổ phần NTACO (ATA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 30/09/2015.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần NTACO, số 99 Hùng  Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung họp:

+ Thông qua việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định về sở hữu tối đa của Pháp luật.

+ Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và một số vấn đề khác liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.