Công ty cổ phần NTACO (ATA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần NTACO, số 99 Hùng  Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung họp:

+     Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
+     Báo cáo tình hình tài chính 2015, phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016.
+     Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020.
+     Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.