Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 06 năm 2015

- Địa điểm thực hiện:Văn phòng CTCP Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, TP. Long Xuyên, An Giang

- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua việc đầu tư bổ sung các dự án trong năm 2015

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.