Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương (API - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 14h00 đến 17h00 ngày 09/04/2016 (Thứ Bảy)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 15, Tòa nhà Machinco, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Bẩu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và các vấn đề 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.