Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Cẩm Thành - 01 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung lấy ý kiến:  Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.