Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (APC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ  phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, địa chỉ: 119A/2 Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.