Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến Ngày 04/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP SXKD Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ. Địa chỉ: 1251 Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.