Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 28%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/05/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu - Lô 32C, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc, Nghệ An vào các ngày làm việc từ ngày 27/05/2015 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.