Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/8/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/09/2016

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 15/09/2016
- Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty: Tầng 2, số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.