Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt (AGR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 6 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính, tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.