Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGR - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trụ sở chính - tầng 5, tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.