Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo khi gửi thư mời cho cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.