Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/06/2016

-     Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
-     Tỷ lệ thực hiện:         20%/cổ phiếu (2.000 đồng/cổ phiếu)
-     Thời gian thực hiện:  30/06/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2016 và xuất trình giấy CMND).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.