Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:       30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2015 và xuất trình giấy CMND).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.