Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015

- Lý do và mục đích:             Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:                  10%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:    

Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 10 quyền thì nhận được 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu nhận được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ hủy bỏ.

- Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 308 cổ phiếu số lượng cổ phiếu được nhận thêm là 308/10=30.8 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, nhà đầu tư A sẽ nhận được 30 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở Công ty Agifish theo hình thức ghi sổ, xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.