Công ty cổ phần Sơn Á Đông (ADP – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thực hiện:  23/12/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 23/12/2015 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.