Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Hội trường 22-12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.