Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường ACM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau 

- Địa điểm thực hiện: Tại nhà máy Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kế hoạch thực hiện hoạt động hợp tác đầu tư năm 2015 tại dự án “Đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc”;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp phục vụ cho phương án hoạt động hợp tác đầu tư.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.