Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự  kiến trong khoảng thời gian từ 20/03 đến 16/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại nhà máy Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường – Thông Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.