Công ty cổ phần XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang (ACL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thực hiện: 04/02/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại phòng Kế toán Công ty số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quí, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang từ ngày 04/02/2016 (Yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân)

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.