Công ty cổ phần Bêtông Becamex (ACC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bê tông Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 30/06/2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.