Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện:  sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.