Công ty cổ phần ACC - 244 (AC4 – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần ACC-244, số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.