Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015

- Lý do và mục đích: Tạm  ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 14/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.