Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 15 %/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);

- Thời gian thực hiện: 24/04/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/04/2015 và xuất trình CMND. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.