Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (AAM - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, tạm ứng cổ tức năm 2015

1.Tham dự ĐHCĐ bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy sản Mekong - Lô 24 khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của Hội đồng quản trị.

2.Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/01/2016

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2016 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.