Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2015 và tháng 9/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính Công ty

- Nội xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Điều chỉnh giảm vốn đầu tư, thu hẹp quy mô dự án tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek (Dự án nhà máy sản xuất bao bì nhựa tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào);

+ Chuyển vốn đầu tư tại Công ty TNHH Nhựa Thakhek sang dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa (nhà máy 06) tại cụm Công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương;

+ Các vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.