CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/12/2016

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 15/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính, Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương từ ngày 15/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
*Ghi chú: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) trước khi trả cổ tức cho cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.