Quản trị doanh nghiệp
Gửi câu hỏi/ Bài viết
Tin mới nhận

Quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp

Quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp

16:19 10/10/2017

(ĐTCK) Xin hỏi quy chế công bố thông tin trong doanh nghiệp là gì và bao gồm những nội dung gì? Doanh nghiệp có phải trình Đại hội cổ đông thông qua quy chế này không?

Quy định về Ủy ban Kiểm toán

Quy định về Ủy ban Kiểm toán

17:00 02/10/2017

(ĐTCK) Quy định về Ủy ban Kiểm toán là thế nào? Có nhất thiết phải do một thành viên HĐQT độc lập đứng đầu không?

Quản trị nhân sự: Trao chìa khóa giữ nhân tài

Quản trị nhân sự: Trao chìa khóa giữ nhân tài

16:08 25/09/2017

(ĐTCK) Thu hút và giữ chân nhân sự giỏi luôn là vấn đề được các doanh nghiệp chú trọng. Thậm chí, có không ít thủ thuật được các ông chủ đưa ra nhằm chiêu mộ nhân tài.

Cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT công ty?

Cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT công ty?

16:37 19/09/2017

(ĐTCK) Doanh nghiệp của tôi có 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đồng thời là người đại diện vốn nhà nước của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp. Nay 2 thành viên trên đến tuổi nghỉ hưu, không còn là đại diện vốn nhà nước nữa và họ cũng có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT. Xin hỏi, cổ đông Nhà nước có được đưa người đại diện vốn mới vào HĐQT của công ty hay không? Thủ tục bầu mới thành viên HĐQT như thế nào?

Thay thế thành viên Hội đồng quản trị, doanh nghiệp “vô tình” mắc lỗi

Thay thế thành viên Hội đồng quản trị, doanh nghiệp “vô tình” mắc lỗi

16:32 18/09/2017

(ĐTCK) Tại một quỹ đầu tư, đến hạn đóng quỹ, cổ đông lớn của doanh nghiệp bán sạch cổ phiếu, người đại diện vốn cho quỹ đang là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp gửi đơn xin từ nhiệm. HĐQT doanh nghiệp lập tức thông qua việc bổ nhiệm người mới thay thế. Việc này là đúng hay sai?

Tiêu chuẩn trưởng ban kiểm soát: Doanh nghiệp rối

Tiêu chuẩn trưởng ban kiểm soát: Doanh nghiệp rối

15:01 11/09/2017

(ĐTCK) Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty - quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng đang gây thắc mắc và băn khoăn với nhiều doanh nghiệp.

Quản trị công ty: Nhiều quy định mới

Quản trị công ty: Nhiều quy định mới

14:00 10/08/2017

(ĐTCK) Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2017 và bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Nghị định này có nhiều quy định mới liên quan đến cách thức quản trị và điều hành công ty đại chúng.

Xử lý vi phạm quản trị công ty, cần chế tài đủ mạnh

Xử lý vi phạm quản trị công ty, cần chế tài đủ mạnh

09:00 05/08/2017

(ĐTCK) Đa số các doanh nghiệp đại chúng đều mắc lỗi về quản trị doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, những lỗi này chỉ sai về mặt hình thức (do chưa làm chuẩn theo trình tự hướng dẫn của thủ tục pháp lý), nhưng cũng không ít trường hợp là những sai phạm do cố ý. Thế nhưng, chế tài để xử lý sai phạm trong lĩnh vực này dường như chưa đủ mạnh.

Thủ tục tự đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị

Thủ tục tự đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị

15:40 01/08/2017

(ĐTCK) Công ty chúng tôi năm nay sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Có một cổ đông A nhận ủy quyền tham dự đại hội với tỷ lệ trên 10%, cổ đông này căn cứ vào ủy quyền đó đã tự đề cử mình ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới. Như vậy có đúng luật không?

Doanh nghiệp niêm yết cần có đủ thành viên HĐQT độc lập

Doanh nghiệp niêm yết cần có đủ thành viên HĐQT độc lập

07:19 01/08/2017

(ĐTCK) “Quản trị tiên tiến là để mang lại những lợi ích bền vững cho chính DN và các cổ đông. Với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không tuân thủ cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập sẽ phải chịu chế tài xử phạt theo quy định pháp lý". 

Thủ tục khi cổ đông triệu tập ĐHCĐ bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát

Thủ tục khi cổ đông triệu tập ĐHCĐ bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát

09:10 30/07/2017

(ĐTCK) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát. Vậy, khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong tài liệu mời họp, cổ đông/nhóm cổ đông có cần cung cấp chứng cứ, bằng chứng chứng minh sai phạm của HĐQT không?
Chuyên đề
[ X ]