Quản trị doanh nghiệp
Gửi câu hỏi/ Bài viết
Tin mới nhận

Quản trị công ty: Nhiều quy định mới

Quản trị công ty: Nhiều quy định mới

14:00 10/08/2017

(ĐTCK) Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2017 và bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. Nghị định này có nhiều quy định mới liên quan đến cách thức quản trị và điều hành công ty đại chúng.

Xử lý vi phạm quản trị công ty, cần chế tài đủ mạnh

Xử lý vi phạm quản trị công ty, cần chế tài đủ mạnh

09:00 05/08/2017

(ĐTCK) Đa số các doanh nghiệp đại chúng đều mắc lỗi về quản trị doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, những lỗi này chỉ sai về mặt hình thức (do chưa làm chuẩn theo trình tự hướng dẫn của thủ tục pháp lý), nhưng cũng không ít trường hợp là những sai phạm do cố ý. Thế nhưng, chế tài để xử lý sai phạm trong lĩnh vực này dường như chưa đủ mạnh.

Thủ tục tự đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị

Thủ tục tự đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị

15:40 01/08/2017

(ĐTCK) Công ty chúng tôi năm nay sẽ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Có một cổ đông A nhận ủy quyền tham dự đại hội với tỷ lệ trên 10%, cổ đông này căn cứ vào ủy quyền đó đã tự đề cử mình ứng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới. Như vậy có đúng luật không?

Doanh nghiệp niêm yết cần có đủ thành viên HĐQT độc lập

Doanh nghiệp niêm yết cần có đủ thành viên HĐQT độc lập

07:19 01/08/2017

(ĐTCK) “Quản trị tiên tiến là để mang lại những lợi ích bền vững cho chính DN và các cổ đông. Với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không tuân thủ cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập sẽ phải chịu chế tài xử phạt theo quy định pháp lý". 

Thủ tục khi cổ đông triệu tập ĐHCĐ bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát

Thủ tục khi cổ đông triệu tập ĐHCĐ bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát

09:10 30/07/2017

(ĐTCK) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát. Vậy, khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong tài liệu mời họp, cổ đông/nhóm cổ đông có cần cung cấp chứng cứ, bằng chứng chứng minh sai phạm của HĐQT không?

Ghế nóng thành viên hội đồng quản trị

Ghế nóng thành viên hội đồng quản trị

14:22 26/07/2017

(ĐTCK) Chỉ còn ít ngày nữa, Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, những thay đổi trong ngôn ngữ của Nghị định 71 so với quy định cũ khiến doanh nghiệp đang loay hoay về cách hiểu sao cho đúng.

Doanh nghiệp không đại chúng có phải công bố thông tin trên website?

Doanh nghiệp không đại chúng có phải công bố thông tin trên website?

16:28 17/07/2017

(ĐTCK) Tôi sở hữu cổ phần của doanh nghiệp đã hủy niêm yết 3 năm nay (trước đây niêm yết tại HOSE, tôi mua cổ phiếu qua sàn), công ty không còn là doanh nghiệp đại chúng, nhưng tôi không hề nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông hay bất cứ thông tin gì. Xin hỏi, doanh nghiệp có phải công bố các thông tin trên website không, tôi nên làm gì để có thể nắm bắt thông tin về doanh nghiệp?

Thủ tục công bố thông tin thay đổi nhân sự

Thủ tục công bố thông tin thay đổi nhân sự

16:00 27/06/2017

(ĐTCK) Công ty chúng tôi đang niêm yết trên thị trường chứng khoán, năm nay thay đổi người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng, thủ tục công bố thông tin với các cơ quan chức năng như thế nào?

Cách khác chấm điểm minh bạch của doanh nghiệp lớn Việt Nam

Cách khác chấm điểm minh bạch của doanh nghiệp lớn Việt Nam

07:13 17/06/2017

(ĐTCK) Trong khi tại Việt Nam, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất hay Chương trình chấm điểm quản trị công ty đã và đang “khám” sự minh bạch của DN niêm yết theo chủ điểm về tài chính và quản trị, thì Tổ chức Hướng tới minh bạch chọn một cách khác để đánh giá sự minh bạch của DN Việt Nam. 

Thiếu chế tài buộc doanh nghiệp phân vai quyền lực

Thiếu chế tài buộc doanh nghiệp phân vai quyền lực

10:00 30/05/2017

(ĐTCK) Tại không ít đại hội đồng cổ đông của các công ty niêm yết năm nay, một vấn đề được các cổ đông đề cập là tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” trong điều hành doanh nghiệp, khi một người nắm cả chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc.

Khóc cười mùa đại hội: Bỡ ngỡ với mô hình không Ban kiểm soát

Khóc cười mùa đại hội: Bỡ ngỡ với mô hình không Ban kiểm soát

12:53 23/05/2017

(ĐTCK) Mô hình quản trị một cấp (không có Ban kiểm soát) được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng. Thế nhưng, ở Việt Nam, thông lệ quản trị tốt này hầu như chưa được áp dụng, số lượng doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ hai cấp sang một cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn các doanh nghiệp chưa quan tâm hoặc đang gặp lúng túng khi triển khai việc này.

Thủ tục bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT

Thủ tục bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT

17:00 22/05/2017

(ĐTCK) Trong trường hợp thành viên mới không được đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Mô hình quản trị mới: Mức độ thức tỉnh còn hạn chế

Mô hình quản trị mới: Mức độ thức tỉnh còn hạn chế

15:40 22/05/2017

(ĐTCK) Đến nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với mô hình quản trị mới theo Luật Doanh nghiệp 2014: không cần thành lập Ban kiểm soát, thay vào đó là lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Báo Đầu tư Chứng khoán đã có cuộc trao đổi với ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM). 

Cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phiếu thì cố quyền dự đại hội đồng cổ đông?

Cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phiếu thì cố quyền dự đại hội đồng cổ đông?

16:32 15/05/2017

(ĐTCK) Trong thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ), Công ty A quy định, đại biểu đại diện cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tối thiểu 5.000 cổ phần trở lên đủ điều kiện dự họp, cổ đông không đủ số cổ phần dự họp có thể nhóm lại cho đủ 5.000 cổ phần trở lên để cử đại diện tham dự đại hội. Xin hỏi, Công ty A quy định như vậy có vi phạm quy định pháp luật không?
Chuyên đề
[ X ]