(ĐTCK) CTCP Vận tải Đa phương thức (VTX - sàn UPCoM) công bố báo cáo tài chính bán niên đã soát xét với doanh thu thuần 187,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 16,96 tỷ đồng. 

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2016, VTX đạt doanh thu thuần 187,9 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 35,3% và 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu giảm, tuy nhiên, nhờ cắt giảm đáng kể các khoản chi phí tài chính (giảm 6,84 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 7,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước), VTX ghi nhận lãi sau thuế 16,96 tỷ đồng, tăng 118% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Theo VTX, kết quả khả quan 6 tháng đầu năm đạt được nhờ Công ty trúng thầu một số dự án lớn, có hiệu quả kinh tế cao như dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, dự án Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh- Hà Đông…

Các dự án đầu tư từ những năm trước đã phát huy tác dụng, đảm bảo hệ thống phương tiện thiết bị đồng bộ, tăng năng lực sản xuất.

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay vốn từ các tổ chức tín dụng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2015, nguồn thu từ khách hàng ổn định nên chi phí tài chính của Công ty cũng giảm đáng kể.   

Từ ngày 25/7 vừa qua, cơ cấu cổ đông của VTX có sự thay đổi lớn khi CTCP Kho Vận Miền Nam (Sotrans, mã STG) hoàn tất việc mua vào thêm hơn 5 triệu cổ phiếu VTX để nâng tỷ lệ sở hữu tại VTX lên 75%.
Được biết, tại ĐHCĐ thường niên 2016, cổ đông VTX đã thông qua tờ trình chấp thuận để STG sở hữu đến 75% cổ phiếu có quyền biểu quyết của VTX thông qua nhận chuyển nhượng của các cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai.
Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.