(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh 2017, với chỉ tiêu doanh thu 490 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện 2016; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, giảm 3% so với mức thực hiện năm trước.

VTX quyết định trả cổ tức 2016 với tỷ lệ 16% bằng tiền mặt. Thời gian chốt danh sách là 1/6/2017, thời gian thanh toán là 10/7/2017.

Với 20,9 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch, VTX sẽ chi khoản 31,4 tỷ đồng trả cổ tức. Trong khi đó, tỷ lệ cổ tức 2017 dự kiến là từ 15 - 20%.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.