(ĐTCK) CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH – HOSE) công bố BCTC quý II/2015 Công ty mẹ với doanh thu thuần đạt 144,6 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ 2014.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh, nhưng giá vốn chỉ nhích nhẹ 3% lên 43 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng tới 105%, đạt 101,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm hơn 22% xuống 7,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng mạnh 100% lên 4,4 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 10% lên 4,7 tỷ đồng.

Kết quả, VSH đạt 93,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý II, tăng 96% cùng kỳ 2014.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, VSH đạt 271 tỷ đồng doanh thu thuần và 174 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 50% và 83% so với cùng kỳ 2014.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.