(ĐTCK) Thủ tướng Chính phủ cho phép Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được thoái vốn cả lô của Tập đoàn tại 5 công ty thủy điện theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

5 công ty này là: CTCP Thủy điện Geruco Sông Công, CTCP VRG Bảo Lộc, CTCP VRG Đắk Nông, CTCP VRG Phú Yên và CTCP VGR Ngọc Linh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc thoái vốn theo lô nêu trên phải gắn với điều kiện giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh của VTR, chuyển nghĩa vụ trả nợ của Tập đoàn cho các công ty thủy điện.

Điều 9, Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô quy định, việc bán cổ phần theo lô phải được thực hiện theo phương thức đấu giá.

Trường hợp chỉ có một NĐT đăng ký mua cổ phần, trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, hoặc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép bằng văn bản thì thực hiện bán cổ phần theo thỏa thuận trực tiếp với NĐT.

 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.