(ĐTCK) Ngày 10/6, CTCK Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng ddầu tư và nhà tư vấn mua bán và sáp nhập tốt nhất Việt Nam giai đoạn 2007-2016” (Best Investment Bank and M&A House in Vietnam 2007-2016) do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp VPBS vinh dự nhận được giải thưởng từ tạp chí uy tín này. Năm 2015, Alpha Southeast Asia cũng đã bình chọn VPBS là “Ngân hàng ddầu tư tốt nhất Việt Nam năm 2015”, và năm 2014, VPBS cũng được tạp chí bình chọn là “Nhà tư vấn và thu xếp trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2014”.     

Giải thưởng được bình chọn và xét duyệt dựa trên năng lực tư vấn tài chính doanh nghiệp toàn diện của hơn 200 tổ chức tài chính trong khu vực giai đoạn từ năm 2007 đến nay bao gồm dịch vụ thị trường vốn, dịch vụ thị trường nợ, nghiệp vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cũng như các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp khác.

Các tiêu chí về số lượng giao dịch thành công, quy mô và giá trị thương vụ, vai trò tham gia tư vấn thu xếp, cấu trúc các sản phẩm tài chính, tầm ảnh hưởng của tổ chức đối với thị trường tài chính, thông tin đối tượng nhà đầu tư và ý kiến đánh giá của khách hàng…, được đưa vào xem xét trong quá trình xét duyệt giải thưởng này.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.