(ĐTCK) CTCP Ánh Dương Việt Nam – Vinasun (mã VNS – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, HĐQT VNS thống nhất triển khai phương án phát hành 11.309.903 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành 100:20 (20%) để tăng vốn điều lệ từ 565,5 tỷ đồng lên 678,6 tỷ đồng. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 113,1 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến 31/12/2014, VNS có 200 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 354,7 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Giá trị phát hành chiếm khoảng 20,38% tổng giá trị của thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hiện có của VNS.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong quý II hoặc quý III năm nay, ngay sau khi được UBCK chấp thuận. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết, kết thúc quý I/2015, VNS đạt doanh thu 1.016 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2014, nhưng lãi ròng lại giảm gần 10%, đạt 72,6 tỷ đồng. Trong năm 2015, VNS lên kế hoạch doanh thu 3.888 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 266 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, VNS đã thực hiện được khoảng 27% kế hoạch cả năm.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.