(ĐTCK) Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án đầu tư mua các công ty con nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định thương hiệu của VNG trên thị trường du lịch.

Theo đó, VNG dự kiến chi 621,8 tỷ đồng để mua thâu tóm 4 công ty gồm Du lịch Thắng Lợi (mua 83,67% vốn), Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (mua 85,91% vốn), Du lịch Thanh Bình (mua 74,8% vốn) và Du lịch Bến Tre (mua 83,17% vốn). Thời gian mua là trong năm 2017 và giá mua không vượt quá 15.000 đồng/CP.

Nguồn vốn thực hiện từ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 752,05 tỷ đồng mà VNG vừa hoàn tất đầu tháng 4. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành là 622,05 tỷ đồng, sau khi trừ các chi phí (tư vấn, kiểm toán vốn, phí chuyển tiền từ VSD) còn 621,8 tỷ đồng.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.