(ĐTCK) ĐHCĐ CTCK VNDIRECT (VND) vừa thông qua kế hoạch doanh thu 673 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 231,4 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục chú trọng đến mảng dịch vụ chứng khoán. 

Theo đó, tập trung đầu tư chuẩn bị điều kiện cần thiết để cung cấp các dịch vụ chứng khoán phái sinh, giao dịch trong ngày và các dịch vụ chứng khoán mới khác. VNDirect sẽ tiếp tục thực hiện các cơ hội đầu tư vào trái phiếu chính phủ cũng như trái phiếu doanh nghiệp; thúc đẩy thị phần giao dịch trái phiếu trên thị trường; tiếp tục triển khai phát hành trái phiếu nhằm mở ra một kênh huy động vốn hiệu quả.

ĐHCĐ VNDIRECT cũng thông qua việc Công ty sẽ phát hành tối đa 600.000 trái phiếu VNDIRECT, tương đương với giá trị 600 tỷ đồng với kỳ hạn từ 1 đến 3 năm kể từ ngày phát hành Trái phiếu tại mỗi đợt phát hành. Trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng.

Năm 2015, VNDIRET đạt doanh thu 534,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 227,1 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2014. Sự tăng trưởng trong năm 2015 được tạo ra chủ yếu từ bốn hoạt động chính: hoạt động môi giới chứng khoán, đầu tư chứng khoán và góp vốn, tiền gửi ngân hàng và cho vay ký quỹ.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.