(ĐTCK) Lãnh đạo CTCP Vimeco (VMC) cho biết, năm 2015, Công ty ước đạt trên 1.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận đạt khoảng 34 tỷ đồng. 

Hiện KPMG đang hoàn tất công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm, sau khi có kết quả sau kiểm toán, Công ty sẽ công bố chính thức.

Với số liệu trên, Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận được ĐHCĐ đặt ra là: doanh thu đạt 900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo VMC, Công ty có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 28/3. Trong cơ cấu cổ đông hiện nay của VMC, ngoài Tổng công ty Vinaconex sở hữu 51% cổ phần, một cổ đông lớn khác là An Quý Hưng sở hữu trên 30% cổ phần, còn lại hầu hết là do cán bộ, nhân viên trong Công ty sở hữu. Khối lượng cổ phiếu lưu hành thấp nên thanh khoản của cổ phiếu VMC rất kém. Ngày 30/3, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015, tỷ lệ 10%.

 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.