(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên năm 2013 của CTCP cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC – sàn HNX) đã thông qua việc phát hành thêm 3 triệu cổ phần phổ thông.

Cụ thể, VKC sẽ phát hành thêm 3 triệu cổ phần hoặc 30 tỷ trái phiếu (chuyển đổi hoặc không chuyển đổi) nhằm bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án của Công ty. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, đối tượng phát hành, giá phát hành. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2013-2014.

ĐHCĐ cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Theo đó, năm 2013, VKC đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 764,72 tỷ đồng, tăng 3% so với năm ngoái (742,45 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hơn 13 tỷ đồng (tăng 23,8% so với năm ngoái) và EPS đạt 1.000 đồng/CP. Năm 2012, Công ty sẽ trả cổ tức không thấp hơn 5% bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức trong năm 2013.

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng thống nhất quyết định giữ nguyên thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không kiêm nhiệm vị trí quản lý trong Công ty cho năm tài chính 2013. Trong đó, thù lao HĐQT là 200 triệu đồng và Ban kiểm soát là 330 triệu đồng.

Theo T.Thanh
T.Thanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.