(ĐTCK) HĐQT CTCK IB (IBSC - mã VIX) vừa quyết định thực hiện 100% quyền mua cổ phần tại công ty con - CTCP Quản lý quỹ IB (IBFM) để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 của IBFM. 

Theo đó, IBSC sẽ đầu tư 44,5 tỷ đồng để mua 4,45 triệu cổ phiếu của IBFM, với giá 10.000 đồng/CP.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2016 mà IBSC vừa công bố, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, đạt gần 47 tỷ đồng doanh thu, 16,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này tăng 838% so với cùng kỳ năm ngoái do doanh thu tăng 275% nhờ các mảng tự doanh, môi giới, cho vay giao dịch ký quỹ… đạt hiệu quả hoạt động tích cực.

M.Chi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.