(ĐTCK) Công ty KPMG Việt Nam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2016 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex). 

Cơ sở của kết luận ngoại trừ là Vinatex đang ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty TNHH Coats Phong Phú (công ty liên kết của Vinatex), với giá trị ghi sổ là 306 tỷ đồng trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/6/2016.

Phần sở hữu của Vinatex trong lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ 6 tháng kết thúc vào 30/6/2016 của Coats Phong Phú là 154 tỷ đồng đang được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Vinatex cho kỳ 6 tháng kết thúc cùng ngày.

KPMG không được tiếp cận với các sổ sách và chứng từ kế toán của Coats Phong Phú nên không thể thực hiện được các thủ tục soát xét đối với khoản đầu tư của Vinatex vào công ty này, cũng như phần sở hữu của Vinatex trong lợi nhuận sau thuế cho các kỳ 6 tháng kết thúc cùng ngày của Coats Phong Phú.

6 tháng đầu năm nay, Vinatex đạt hơn 7.123 tỷ đồng doanh thu, 303 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.