(ĐTCK) Đó là kế hoạch sẽ được HĐQT Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia (Vinare, mã VNR) trình cổ đông tại ĐHCĐ ngày 22/4 tới. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 2015 giảm tới 44% so với 2014 khi ước đạt 225 tỷ đồng trong khi năm 2014 đạt hơn 446 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn giữ nguyên mức chi trả cổ tức 15%.

Theo Vinare, nguyên nhân Công ty đặt lợi nhuận giảm là do thu nhập hoạt động đầu tư giảm mạnh, đặc biệt, giảm thu lớn từ SVI (140 tỷ đồng so với năm 2014), giảm thu do lãi suất huy động (ước giảm 40 tỷ đồng), giảm hoàn nhập dự phòng đầu tư dài hạn khoảng 10 tỷ đồng.

Về doanh thu phí nhận tái bảo hiểm, năm 2015, Vinare đặt kế hoạch 1.610 tỷ đồng, tăng 6,4%. Công ty cũng sẽ tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và từng bước mở rộng thị trường.

Đối với hoạt động đầu tư, Vinare sẽ tiếp tục điều chỉnh phân bổ tài sản đầu tư có hiệu quả và bền vững; bổ sung vốn đầu tư thận trọng vào danh mục ủy thác, đầu tư bất động sản, tăng cường đánh giá rủi ro, giám sát hoạt động các đơn vị có vốn đầu tư của Vinare.  

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.