(ĐTCK) Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu với sự tham dự của 131 cổ đông. Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ đầu. 

Trong 5 thành viên HĐQT, 3 thành viên  do cổ đông Nhà nước đề cử, 2 thành viên còn lại do các cổ đông khác đề cử (trong đó có bà Hàn Thị Khánh Vinh do Tập đoàn Việt Phương đề cử). Ông Lê Văn Sơn (đại diện 30% vốn của Bộ Y tế) được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Xuân Huấn (đại diện 20% vốn Bộ Y tế) được bầu làm Tổng giám đốc.

Kế hoạch doanh thu năm 2017 – 2020 của Vinapharm lần lượt là 339 tỷ đồng, 375 tỷ đồng, 1.029 tỷ đồng, 1.550 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tương ứng là 127 tỷ đồng, 120 tỷ đồng, 41 tỷ đồng và 64 tỷ đồng. Theo giải thích của ông Đinh Xuân Huấn, kế hoạch lợi nhuận này là do 5 năm tới, Vinapharm sẽ đẩy mạnh đầu tư gần chục dự án, tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng. Trong đó, sẽ phát triển vùng dược liệu với quy mô hơn 30.000 ha và một nhà máy chiết xuất dược liệu tiêu chuẩn GMP.

Việc đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi hoàn tất việc bàn giao tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Vinapharm có vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 65% do Bộ Y tế nắm giữ. Công ty đã bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 22/6/2016, với 42.557.000 cổ phần được chào bán thành công cho 175 nhà đầu tư, thu về 444 tỷ đồng. Giá đấu thành công bình quân là 10.443 đồng/CP, giá trúng cao nhất là 16.500 đồng/CP.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.