(ĐTCK) Ngày 2/2/2016, Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) tổ chức thành công Đại hội cổ đông đầu tiên sau khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn.

Vinamotor nguyên là tổng công ty thuộc sở hữu Nhà nước. Từ ngày 30/5/2014, Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP (Vinamotor).

Ngày 11/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành thoái vốn trọn lô toàn bộ 85,58 triệu cổ phần Vinamotor, tương đương 97,7% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đã trở thành cổ đông nắm giữ 97,7% vốn điều lệ của Vinamotor. 

Vinamotor đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 2/2/2016 nhằm bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị mới đã được bầu và ra mắt với  Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đến từ Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinamotor) làm Tổng giám đốc thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.