(ĐTCK) Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) sẽ trình đại hội thông qua kế hoạch năm 2017 và định hướng 5 năm 2017 - 2021.

Theo định hướng chiến lược mới, Vinamilk sẽ đầu tư để giành thế dẫn đầu ở tất cả các ngành hàng sữa, thắng lợi ở mảng ngành hàng lạnh, phát triển kênh bán hàng mới…

Bên cạnh đó, hãng sữa này lên kế hoạch đầu tư vào các thị trường đang phát triển và mới nổi tại Đông Nam Á để xây dựng các công ty con thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) và hợp tác. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội tại thị trường Mỹ và khu vực Úc, New Zealand để tăng cường năng lực sản xuất và nguồn nguyên liệu sữa.

Giai đoạn này, Vinamilk sẽ đầu tư có chọn lọc vào các ngành hàng và kênh phân phối sẽ trở thành trụ cột cho tăng trưởng trong 10 - 20 năm tới.

Công ty đặt mục tiêu đạt 80.000 tỷ đồng doanh thu trong 5 năm tới, trong đó doanh thu nội địa 61.000 tỷ đồng (chiếm 75%), doanh thu tại các thị trường nước ngoài 19.000 tỷ đồng (chiếm 25%). Theo đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu trong nước bình quân là 10%/năm, dự kiến bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.

Tổng mức đầu tư dự kiến vào tài sản cố định, bao gồm đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và đầu tư vào các trang trại Vinamilk là 17.000 tỷ đồng. Công suất sản xuất bình quân của Công ty sẽ tăng lên 2,8 triệu tấn vào năm 2021, tăng 70% so với công suất bình quân năm 2016. Đến năm 2021, tổng số lượng đàn bò tại các trang trại của Vinamilk đạt 44.400 con. Lượng sữa thu mua từ các trang trại Vinamilk đạt 157.000 tấn, lượng sữa thu được từ các hộ nông dân đạt 251.000 tấn.

Riêng năm 2017, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu 51.000 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận sau thuế 9.735 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2016; tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế sẽ dùng để chia cổ tức.

Vinamilk cũng sẽ trình đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Tiểu ban Kiểm toán (tên gọi khác là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị), nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 lên 9 thành viên và sửa đổi điều lệ theo cơ cấu quản trị mới.

Ngọc Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.