(ĐTCK) Ngày 12/8 tới, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Vinafor) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên. Theo báo cáo của lãnh đạo doanh nghiệp, doanh thu bình quân giai đoạn 2013 - 2015 của Tổng công ty đạt 1.310 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm; lợi nhuận bình quân giai đoạn 2013 - 2015 đạt 162 tỷ đồng/năm. 

Trong đó, năm 2015, Công ty đạt doanh thu 1.467 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 159 tỷ đồng.

5 tháng cuối năm, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 833 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 161 tỷ đồng. Năm 2017, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.814 tỷ đồng, lợi nhuận 258 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 5 tháng cuối năm 2016, Tổng công ty dự kiến thoái vốn 100% tại Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa bình và Công ty cổ phần Bất động sản Archi Reeco Hòa Bình.

Đáng chú ý, tại Đại hội, Vinafor có tờ trình cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty tại Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Tổng công ty thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên sàn UPCoM trước khi niêm yết cổ phiếu thì Tổng công ty sẽ thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung theo quy định.

Vinafor cũng xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện, địa điểm niêm yết cổ phiếu (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM) và hoàn thiện các thủ tục liên quan để thực hiện niêm yết cổ phiếu theo quy định hiện hành.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.