(ĐTCK) CTCP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Theo đó, sửa đổi vốn điều lệ của Công ty từ 16 tỷ đồng, tương đương 1.600.000 cổ phần, thành 24 tỷ đồng, tương đương 2.400.000 cổ phần. Đại hội cũng thông qua việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCoM; bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.