(ĐTCK) Sáng 20/4, Tổng công ty Viglacera - tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm tài chính đầu tiên của CTCP từ 22/7/2014 - 31/12/2014 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ĐHCĐ giao. 

Trong đó, lợi nhuận đạt 270,60 tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch; doanh thu và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản tăng 17% so với kế hoạch ĐHCĐ giao; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 7,7%; lãi cơ bản trên mỗi cổ phần đạt 799 đồng, đảm bảo mức chia cổ tức 6 tháng cuối năm 2014 đạt 2,5% theo đúng cam kết.

Năm 2015, Viglacera đặt mục tiêu tăng tối thiểu từ 6% trở lên đối với các chỉ tiêu sản xuất-kinh doanh chính, tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Năm 2015 cũng là năm Viglacera đẩy mạnh công tác đầu tư ở hai lĩnh vực cơ bản là vật liệu xây dựng và bất động sản.

ĐHCĐ Viglacera xem xét kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng theo phương án phát hành riêng lẻ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước về từ 91,48% về 75% sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt phương án và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán trước quý IV/2015.  

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.